26th August 2021 

Harakati Za Ngeti saying “enough” to Gender-Based Violence

On the 2nd of July 2021, Tai Tanzania was named one of the recipients of the funding under the UNFPA iAccelerator project scale up. Tai Tanzania’s Harakati Za Ngeti Animated Series which raises awareness and changes mindsets about Sexual Reproductive Health, Gender-Based Violence (GBV) and other various issues which derail a young person’s academic journey, was found to be an effective tool to fight these challenges. 

Violence against women is one of the most common human rights violations. GBV deteriorates the mental and physical health of its victims. UNFPA is one of the UN’s lead agencies working to further gender equality and women’s empowerment, and to address the physical and emotional consequences of GBV. This is why through the $50,000 fund Tai Tanzania will receive from UNFPA is aimed at creating two 3D animations which will educate the Tanzanian community about GBV. This project aligns with SDG no. 5: Gender equality and aims at tackling challenges faced by adolescent girls and young women (AGYW), especially issues related to discrimination and Gender-Based Violence in education and/or society.  

 

Ian Tarimo (Executive Director of Tai Tanzania), Jacqueline Mahon (Country Representative of UNFPA Tanzania) and Jumanne Mtambalike (Director of Sahara Ventures)

In view of that, the Country Representative of UNFPA Tanzania, Ms. Jacqueline Mahon, and her the UNFPA Team in Tanzania, visited the Tai Tanzania office to hand over and officially launch the Harakati Za Ngeti project. The project will continue UNFPA’s agenda in the current regions the agency operates in. 

In addition, the program sets to raise the opportunity bar to provide skill cultivation in 3D animation to bright young women. Tai Tanzania will host an animation training program for five female animators who will then be a part of the team producing the project’s animations. In its essence. 

 

Tai Tanzania and UNFPA Team

The two new episodes of the Harakati Za Ngeti series expect to be launched within the 16 days of Activism against Gender-Based Violence which begin on the 25th of November to the 10th of December. We are looking forward to bringing immeasurable impact that will set the platform for reducing gender inequality in accessing education and in our societies. 

To know more about Tai Tanzania and our use of storytelling for social behavioural change, visit our website www.tai.or.tz.

Tunaungana Pamoja Kukabiliana na Unyanyasaji wa Kijinsia nchini Tanzania 

26 Agosti 2021 

Harakati Za Ngeti yasema “inatosha” kwa unyanyasaji wa kijinsia  

Mnamo tarehe 2 Julai 2021, Tai Tanzania ilitajwa kuwa mmoja wa wapokeaji wa fedha chini ya mradi wa UNFPA iAccelerator. Mfululizo wa video za uhuishaji Harakati Za Ngeti kutoka Tai Tanzania ulioibua uelewa na mabadiliko ya mawazo kuhusu Afya ya Uzazi, Ukatili wa Kijinsia (GBV) na masuala mengine mbalimbali ambayo yanakwamisha safari ya kitaaluma ya kijana, iligundulika kuwa ni nyenzo madhubuti ya kupambana na changamoto hizo. 

Ukatili dhidi ya wanawake ni moja ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ukatili wa Kijinsia unaharibu afya ya akili na kimwili ya waathirika wake. UNFPA ni moja ya mashirika ya Umoja wa Mataifa yanayoshughulikia usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake, na kushughulikia matokeo ya kimwili na kihisia ya ukatili wa kijinsia. Kutokana na haya, kupitia mfuko wa dola 50,000 Tai Tanzania itapokea kutoka UNFPA inalenga kutengeneza katuni mbili za chapa tatu ambazo zitaelimisha jamii ya Watanzania kuhusu Unyanyasaji wa Kijinsia. Mradi huu unaendana na Lengo la maendeleo endelevu na. 5: Usawa wa kijinsia na inalenga kukabiliana na changamoto zinazowakabili wasichana wadogo na wasichana (AGYW), hasa masuala yanayohusiana na ubaguzi na jinsia – unyanyasaji wa msingi katika elimu na / au jamii.  

Kwa kuzingatia hilo, Mwakilishi Mkazi wa UNFPA Tanzania, Bi. Jacqueline Mahon, na timu yake ya UNFPA nchini Tanzania, walitembelea ofisi ya Tai Tanzania kukabidhi na kuzindua rasmi mradi wa Harakati za Ngeti. Mradi huo utaendelea na ajenda ya UNFPA katika mikoa ambayo shirika linafanya kazi kwa sasa. 

Pia, mpango huo unaweka kuongeza fursa ya kutoa uboreshaji wa ujuzi katika uhuishaji wa 3D kwa wasichana chipukizi . Tai Tanzania itaendesha vipindi vya mafunzo ya uhuishaji kwa wahitimu watano wa ambao watakaokuwa sehemu ya timu inayozalisha michoro ya mradi huo katika kiini chake. 

Vipindi viwili vipya vya mfululizo wa Harakati Za Ngeti vinatarajia kuzinduliwa ndani ya siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia ambazo zinaanza tarehe 25 Novemba hadi tarehe 10 Desemba. Tunatarajia kuleta athari kubwa kupitia michoro hii ambayo itajenga jukwaa la kupunguza ukosefu wa usawa wa kijinsia katika kupatikana kwa elimu na pia katika jamii zetu. 

Ili kujua zaidi kuhusu Tai Tanzania na matumizi yetu ya hadithi kwa kuleta mabadiliko ya tabia ya kijamii, tembelea tovuti yetu www.tai.or.tz

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *